Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Kroksjön, 098162 Budgetår: 1996
Startdatum: 1996-01-24 Stoppdatum 1996-01-24
Mängd (ton): 8,00 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: