Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Drömmersbäcken, 17VTM66 413 183 Budgetår: 2002
Startdatum: 2002-08-01 Stoppdatum 2002-08-01
Mängd (ton): 5,70 Kostnad totalt: 4993
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 52,5
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: