Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Metbäcken, 17VTM66 413 66 Budgetår: 2000
Startdatum: 2000-07-22 Stoppdatum 2000-07-22
Mängd (ton): 4,23 Kostnad totalt: 3061
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,9
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: