Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Metbäcken, 17VTM66 413 66 Budgetår: 2004
Startdatum: 2004-07-23 Stoppdatum 2004-07-23
Mängd (ton): 3,99 Kostnad totalt: 3344
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 52,5
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: