Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Metbäcken, 17VTM66 413 66 Budgetår: 2005
Startdatum: 2005-07-19 Stoppdatum 2005-07-19
Mängd (ton): 3,99 Kostnad totalt: 3539
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: