Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Metbäcken, 17VTM66 413 66 Budgetår: 2007
Startdatum: 2007-09-02 Stoppdatum 2007-09-02
Mängd (ton): 3,04 Kostnad totalt: 3191
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: