Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: LILLA GRANSJÖN, 17VTM66 414 133a Budgetår: 2005
Startdatum: 2005-07-20 Stoppdatum 2005-07-20
Mängd (ton): 3,89 Kostnad totalt: 3450
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: