Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: LILLA GRANSJÖN, 17VTM66 414 136 Budgetår: 2009
Startdatum: 2009-09-13 Stoppdatum 2009-09-13
Mängd (ton): 5,61 Kostnad totalt: 6784
Kalkmedel: Fuktad Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: