Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: STORA ÖVATJÄRNEN, 17VTM80 601 1b Budgetår: 2005
Startdatum: 2005-07-25 Stoppdatum 2005-07-25
Mängd (ton): 2,00 Kostnad totalt: 1834
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: