Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: STORA ÖVATJÄRNEN, 17VTM80 601 1b Budgetår: 2010
Startdatum: 2010-07-22 Stoppdatum 2010-07-22
Mängd (ton): 2,98 Kostnad totalt: 3674
Kalkmedel: Fuktad Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: