Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Södralundsgölen, 098407 Budgetår: 1996
Startdatum: 1996-09-26 Stoppdatum 1996-09-26
Mängd (ton): 1,40 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Uddagården/Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: