Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: NORRA BRYNNTJÄRNEN, 17VTM83 513 3 Budgetår: 2002
Startdatum: 2002-07-17 Stoppdatum 2002-07-17
Mängd (ton): 11,03 Kostnad totalt: 8493
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,5
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: