Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: NORRA BRYNNTJÄRNEN, 17VTM83 513 3 Budgetår: 2005
Startdatum: 2005-09-21 Stoppdatum 2005-09-21
Mängd (ton): 15,75 Kostnad totalt: 14600
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: