Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Korrahålet, 17VTM83 515 3 Budgetår: 2003
Startdatum: 2003-08-01 Stoppdatum 2003-08-01
Mängd (ton): 5,00 Kostnad totalt: 3985
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,5
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: