Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Korrahålet, 17VTM83 515 3 Budgetår: 2004
Startdatum: 2004-08-01 Stoppdatum 2004-08-01
Mängd (ton): 4,83 Kostnad totalt: 3850
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,5
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: