Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: SÖDRA VIRTJÄRNEN, 17VTM83 516 4b Budgetår: 2005
Startdatum: 2005-09-19 Stoppdatum 2005-09-19
Mängd (ton): 1,99 Kostnad totalt: 1849
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: