Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Hagelgölarna, 098268 Budgetår: 1996
Startdatum: 1996-10-22 Stoppdatum 1996-10-22
Mängd (ton): 1,70 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: