Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Risån, 17VTM84 301 276 Budgetår: 2000
Startdatum: 2000-07-30 Stoppdatum 2000-07-30
Mängd (ton): 6,09 Kostnad totalt: 4494
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,5
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: