Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Risån, 17VTM84 301 276 Budgetår: 2002
Startdatum: 2002-07-29 Stoppdatum 2002-07-29
Mängd (ton): 5,99 Kostnad totalt: 5187
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,5
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: