Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Risån, 17VTM84 301 276 Budgetår: 2004
Startdatum: 2004-07-17 Stoppdatum 2004-07-17
Mängd (ton): 2,00 Kostnad totalt: 1854
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 52,5
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: