Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Risån, 17VTM84 301 276 Budgetår: 2008
Startdatum: 2008-09-28 Stoppdatum 2008-09-28
Mängd (ton): 0,93 Kostnad totalt: 1066
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: