Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Karlskullsbäcken, 17VTM84 302 324 Budgetår: 2000
Startdatum: 2000-07-29 Stoppdatum 2000-07-29
Mängd (ton): 5,04 Kostnad totalt: 3720
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,5
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: