Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Svartånaälven, 17VTM84 302 331 Budgetår: 2000
Startdatum: 2000-07-29 Stoppdatum 2000-07-29
Mängd (ton): 14,96 Kostnad totalt: 11040
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,5
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: