Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Svartånaälven, 17VTM84 302 331 Budgetår: 2005
Startdatum: 2005-07-16 Stoppdatum 2005-07-16
Mängd (ton): 8,93 Kostnad totalt: 8760
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: