Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Svartånaälven, 17VTM84 302 331 Budgetår: 2008
Startdatum: 2008-09-29 Stoppdatum 2008-09-29
Mängd (ton): 5,20 Kostnad totalt: 5923
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: