Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Kroksjön, 098162 Budgetår: 1988
Startdatum: 1988-04-17 Stoppdatum 1988-04-17
Mängd (ton): 7,50 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,0
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: