Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: NÄTTJÄRNEN, 6661750-1438060-Sjö Budgetår: 2005
Startdatum: 2005-08-07 Stoppdatum 2005-08-07
Mängd (ton): 14,99 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,1 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Orsa Metod: Båt
Kommentar: