Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Hagelgölarna, 098268 Budgetår: 1997
Startdatum: 1997-10-20 Stoppdatum 1997-10-20
Mängd (ton): 1,80 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: