Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: BÄSTEN, 6706750-1464250-Sjö Budgetår: 2007
Startdatum: 2007-09-17 Stoppdatum 2007-09-17
Mängd (ton): 16,05 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 54,2
Kalkursprung: Orsa Metod: Båt
Kommentar: