Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: ST HARRSJÖN, 6836920-1331700-Sjö Budgetår: 2002
Startdatum: 2002-10-05 Stoppdatum 2002-10-05
Mängd (ton): 28,50 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: