Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: ST HARRSJÖN, 6836920-1331700-Sjö Budgetår: 2003
Startdatum: 2003-09-25 Stoppdatum 2003-09-25
Mängd (ton): 29,81 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Slurry CaO halt: 54,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: