Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: ST HARRSJÖN, 6836920-1331700-Sjö Budgetår: 2009
Startdatum: 2009-09-27 Stoppdatum 2009-09-27
Mängd (ton): 29,82 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Lägerdorf Metod: Flyg
Kommentar: