Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: ST HARRSJÖN, 6836920-1331700-Sjö Budgetår: 2006
Startdatum: 2006-10-03 Stoppdatum 2006-10-03
Mängd (ton): 29,87 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Slurry CaO halt:
Kalkursprung: Orsa Metod: Flyg
Kommentar: