Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: ST HARRSJÖN, 6836920-1331700-Sjö Budgetår: 2005
Startdatum: 2005-09-25 Stoppdatum 2005-09-25
Mängd (ton): 30,00 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Slurry CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Orsa Metod: Flyg
Kommentar: