Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Borlången, 101109 Budgetår: 2006
Startdatum: 2006-08-30 Stoppdatum 2006-08-30
Mängd (ton): 26,36 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 46,5
Kalkursprung: Uddagården Metod: Båt
Kommentar: