Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Siggasjön, 101030 Budgetår: 1997
Startdatum: 1997-12-07 Stoppdatum 1997-12-07
Mängd (ton): 2,70 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: