Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: ST LÅSEN, 6674340-1429320-Sjö Budgetår: 2010
Startdatum: 2010-09-09 Stoppdatum 2010-09-09
Mängd (ton): 40,81 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Köping Metod: Båt
Kommentar: