Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Barnasjön, 098059 Budgetår: 1997
Startdatum: 1997-12-19 Stoppdatum 1997-12-19
Mängd (ton): 1,70 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: