Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: N VÅLTJÄRNEN, 6711420-1391180-Våt Budgetår: 2008
Startdatum: 2008-07-11 Stoppdatum 2008-07-11
Mängd (ton): 43,50 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 52,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: