Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: ST LÅSEN, 6674340-1429320-Sjö Budgetår: 2005
Startdatum: 2005-08-03 Stoppdatum 2005-08-03
Mängd (ton): 49,99 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,1 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Orsa Metod: Båt
Kommentar: