Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: ST HARRSJÖN, 6836920-1331700-Sjö Budgetår: 1976
Startdatum: 1976-01-01 Stoppdatum 1976-12-30
Mängd (ton): 69,00 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Okänd CaO halt:
Kalkursprung: Okänd Metod: Okänd
Kommentar: