Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 06VAT052012, 06VAT052012 Budgetår: 1999
Startdatum: 1999-11-23 Stoppdatum 1999-11-27
Mängd (ton): 10,00 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Lägerdorf Metod: Flyg
Kommentar: