Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Mellansjön, 074181 Budgetår: 1989
Startdatum: 1989-09-02 Stoppdatum 1989-09-02
Mängd (ton): 10,50 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,0
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: