Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 06VAT040007, 06VAT040007 Budgetår: 2001
Startdatum: 2001-11-26 Stoppdatum 2001-11-26
Mängd (ton): 2,00 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Grovkalk 0-1 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: