Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Saxesjön, 101094 Budgetår: 2003
Startdatum: 2003-08-12 Stoppdatum 2003-08-12
Mängd (ton): 7,00 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: