Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Gölebogöl, 101231 Budgetår: 2005
Startdatum: 2005-09-01 Stoppdatum 2005-09-01
Mängd (ton): 1,94 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Vomb Metod: Flyg
Kommentar: