Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Finnsjön, K27 Budgetår: 2006
Startdatum: 2006-08-07 Stoppdatum 2006-08-07
Mängd (ton): 29,01 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Slurry CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: