Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Finnsjön, K27 Budgetår: 2009
Startdatum: 2009-08-01 Stoppdatum 2009-08-01
Mängd (ton): 18,62 Kostnad totalt: 12847
Kalkmedel: Slurry CaO halt: 53,2
Kalkursprung: Kullsberg Metod: Båt
Kommentar: