Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Finnsjön, K27 Budgetår: 2010
Startdatum: 2010-08-21 Stoppdatum 2010-08-21
Mängd (ton): 18,00 Kostnad totalt: 13626
Kalkmedel: Slurry CaO halt: 53,0
Kalkursprung: Kullsberg Metod: Båt
Kommentar: