Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Håkentorpagöl, 098150 Budgetår: 1999
Startdatum: 1999-03-23 Stoppdatum 1999-03-23
Mängd (ton): 3,30 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,2
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: